MOTIVELL 4 SC

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Nikosulfuron 40 g/l (tehn. čist. min. 90%)

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: ISK

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 1,0 (l/kg/ha) (10 ml na 100 m2) Jednokratna primena za subijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova, kukuruz u fazi 2 do 6 listova
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 1,25 (l/kg/ha) (12, 5 ml na 100 m2) Jednokratna primena za suzbijanje divljeg sirka iz semena, kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale).
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 0,5 + 0,75 (l/kg/ha) (5ml + 7, 5 ml na 100 m2) Dvokratna primena za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova, divlji sirak iz rizoma visine 15 do 20 cm, a kukuruz u fazi 2 do 6 listova (faze 12-16 BBCH skale

DELOVANJE:

Motivell je translokacioni herbicid iz grupe sulfonil-uree. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze. Apsorbuje se folijarno i translocira do meristemskih tkiva. Nakon tretiranja, korovi prestaju sa rastom, a do sušenja dolazi u period 10 do 20 dana. Kod uskolisnih korova prvi simptomi su u vidu crvenila listova, a zatim i žućenja i sušenja, dok kod širokolisnih, vršni deo zadebljava, a zatim žute i suše.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: proso korovsko (Echinochloa crus-galli ), muhar sivi (Setaria glauca ), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense ). 
  • VIŠEGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense ).
  • ŠIROKOLISNI JEDNOGODIŠNJI KOROV:  štir običan (Amaranthus retroflexus ), loboda obična bulka obična (Papaver rhoeas ), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris ), tatula (Datura stramonium ), broć, ljutić njivski (Ranunculus arvensis ), prilepača (Galium aparine ), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum ), mišjakinja (Stellaria media ), kao i višegodinje širokolisne korovske vrste kao što su palamida njivska (Cirsium arvense ) i poponac njivski (Convolvulus arvensis ).

PREPORUKE I NAPOMENA:

preparat je visokoselektivan prema kukuruzu. U cilju proširenja delovanja može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova. Ukoliko situacija na terenu dozvoljava, tj. prisutni su širokolisni korovi, kao i jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi, moguće je primeniti kombinaciju Motivell + agroDimark ili Banvel 480 S do 5 lista. S druge strane, nešto veći vremenski prostor za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova pruža nam kombinacija Motivell + Callisto sve do razvijenih 8 lista kukuruza preparat je visokoselektivan prema kukuruzu ali može biti fitotoksičan za ostale gajene biljke te treba voditi računa prilikom tretiranja o zanošenju preparata na susedne gajene useve. Može se mešati sa većim brojem herbicida namenjenim suzbijanju širokolisnih korova u cilju proširenja delovanja.

MBT:  1 ili 2